sobota, 10 stycznia 2009

Trzydziesty dziewiąty


Marsz równych szans, Katowice, 17.05.2008
Kontrmanifestacja NOP, Wszechpolaków, itp.