czwartek, 27 sierpnia 2009


a to już za 80 równoleżnikiem... z dala od upałów,
ale z innych kwestii - nie skanujcie nigdy kliszy w przypadkowym miejscu... k...a m.ć