sobota, 1 maja 2010

Powrót szlachty od koni mechanicznych do żywych
Pietrowice Wielkie, kwiecień 2010