niedziela, 20 lutego 2011

z pleneru


Cieszyn. Wszelkie podobieństwo do uczestników pleneru i plenerowych
wydarzeń przypadkowe ;-)