piątek, 10 sierpnia 2012

***

Rzeka Rawa kiedyś swój początek brała w stawie Marcin w Rudzie Śląskiej, przepływała przez centra Siemianowic, Chorzowa, Katowic i wpadała do Brynicy. W pierwszej połowie XX wieku została silnie zanieczyszczona przemysłowymi ściekami, stąd np. w Katowicach w ścisłym centrum została przykryta. Po 2000 roku miasta Chorzów i Siemianowice skierowały Rawę do podziemnego kolektora i rzeka w tych miastach przestała istnieć. Natomiast Katowice zdecydowały się na rewitalizację rzeki, dlatego jest to chyba jedyna rzeka, której źródłem jest de facto oczyszczalnia ścieków (na granicy Chorozwa i Katowic).

ul. Bednarska oraz os. Bulwary Rawy, Katowice; sierpień 2012