poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Tu był przemysł

Kopalnia "Eminenz" - Kopalnia "Gottwald" - Kopalnia "Kleofas" - CH "Silesia City Center"
ul. Chorzowska, Katowice; maj 2013